0
Winkelwagen

Wel of geen aardlekschakelaar bij zonnepanelen?

Wel of geen aardlekschakelaar bij zonnepanelen?
Zonnepanelen zijn binnen een elektrische installatie net even wat anders dan de gebruikelijke apparaten die u in huis gebruikt. Uw zonnepanelen zijn namelijk geen verbruikers, maar leveren juist energie aan het lichtnet. De opgewekte stroom wordt door uw omvormer omgezet naar het juiste voltage met de juiste frequentie voor eigen gebruik, of om het overschot direct aan het lichtnet terug te leveren.

Er bestaat regelmatig verwarring over de manier waarop zonnepanelen in de meterkast op de groepenkast moeten worden aangesloten. Deze verwarring ontstaat vooral bij de toepassing van aardlekschakelaars, want moet een omvormer van een zonnestroominstallatie nou wel, of juist niet achter een aardlekschakelaar worden geplaatst?
 

De juiste componenten in de groepenkast van levensbelang

De meterkast is de plaats waar de hoofdaansluiting uw woning binnenkomt. Via de elektriciteitsmeter lopen kabels naar de groepenkast, die binnen uw meterkast gemonteerd is. Groepen die voorzien zijn van aardlekschakelaars, installatieautomaten of aardlekautomaten.
Deze componenten zorgen ervoor dat er nooit teveel stroom door de bekabeling kan lopen, of grijpen in wanneer er sprake is van lekstroom. Een te hoge stroomvraag zou anders tot gevolg kunnen hebben dat uw bekabeling zou smelten, met kortsluiting of zelfs brand als resultaat. Ook lekstroom kan gevaarlijk zijn. In dat geval is de stroomvraag namelijk niet gelijk aan de stroom die terugvloeit. De aardlekschakelaar grijpt op zo’n moment direct in en voorkomt daarmee dat u een elektrische schok krijgt of zelfs elektrocutie. Een goed werkende beveiliging is dus zeer belangrijk. Afhankelijk van de grootte van uw zonnestroominstallatie, stuurt ook deze op piekmomenten veel energie door uw bekabeling naar uw groepenkast. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept.

De juiste plaats van de PV-aansluiting in de groepenkast

Allereerst is het verplicht om PV-panelen altijd op een aparte groep in de groepenkast aan te sluiten. Dit geldt ook voor de kleinere panelen die rechtstreeks met een steker in het stopcontact kunnen worden aangesloten. Een PV-omvormer kan niet zondermeer op een extra eindgroep worden aangesloten. Het railsysteem of de bedrading van de groepenkast zijn dan niet beveiligd tegen overbelasting. De beveiliging van een PV-installatie moet in de groepenkast worden aangesloten voor alle andere beveiligingstoestellen voor automatische uitschakeling van de voeding. Dus direct na de hoofdschakelaar.
 

Welk type omvormer heeft u?

zonnestroomsysteemIn een zonnestroomsysteem is de omvormer de plaats waar de spanning uit uw zonnepanelen naar uw groepenkast stroomt. Veel moderne omvormers zijn transformatorloze modellen, die u herkent aan het label ‘TL’. Het zijn compacte, stille en de meest efficiënte omvormers die daarmee veel voordelen bieden, maar soms ook kunnen leiden tot capacitieve lekstromen.

Zonder op technische details in te gaan, is dat een stroom die door de aardlekschakelaar gezien kan worden als lekstroom en daardoor de beveiliging activeert, zonder dat er eigenlijk een reden toe is. Dit fenomeen doet zich vooral voor wanneer het buiten vochtig is. Op het moment dat de aardlekschakelaar de stroom afsluit, leveren uw zonnepanelen ook geen stroom meer.

Veel fabrikanten geven aan een ingebouwde aardlekbeveiliging in de omvormer te hebben. Deze beveiligt echter niet de totale stroomketen. Daarom dient deze, indien een aardlekbeveiliging voor foutbescherming moet worden toegepast aan het begin van de stroomketen te worden geplaatst.

Heeft de omvormer een 6 mA verklaring?

Dan garandeert de fabrikant van de omvormer dat er in bedrijf en bij storingen geen grotere DC-aardlekstroom dan 6 mA kan gaan lopen. Detecteert de omvormer ook DC-lekstromen en schakelt hij daarop uit. Een Type A aardlekschakelaar is geschikt. Heeft de omvormer geen 6 mA verklaring, dan dient een Type B aardlekschakelaar te worden toegepast. Namelijk bij DC-aardlekstromen boven 6 mA kan de ringkern in het meetcircuit van een type A aardlekschakelaar in verzadiging raken waardoor een AC-aardlekstroom niet meer wordt gedetecteerd.

Verschil tussen een Type A en een Type B aardlekschakelaar

Type A aardlekschakelaar is een moderne gangbare aardlekschakelaar. Deze kan volstaan als de fabrikant van de PV-omvormer dat beschrijft in de gebruiksaanwijzing. In de PV-omvormer is dan een schakeling opgenomen die beveiligt tegen DC-foutstromen

Een Type B aardlekschakelaar is vereist als de fabrikant dit beschrijft of als er geen nadere informatie beschikbaar is. Deze aardlekschakelaar beveiligt zowel tegen sinusvormige pulserende foutstromen, als tegen DC-foutstromen. Kortom, alle mogelijke fouten in de omvormer.
 

PV-verdeler als alternatief voor extra aardlekschakelaar

PV-verdelerWanneer u maar een kleine zonnestroominstallatie heeft, dan is het ook mogelijk om gebruik te maken van een zonnepaneel verdeler, bijvoorbeeld op een aparte groep op zolder voor de wasmachine of droger.
Een PV-verdeler is in feite een kleine groepenkast met daarin een aardlekautomaat voor de zonnepanelen en vaak ook met een extra stopcontact voor de wasmachine of de droger. In dat geval hoeft u geen kabel naar de groepenkast in de meterkast door te trekken, maar maakt u gebruik van de aanwezige wasmachine- en/of droger groep.
 

Geen aardlekschakelaar bij zonnepanelen nodig?

In bepaalde gevallen hoeft u geen aardlekschakelaar voor de omvormer te plaatsen. Het type elektriciteitsnet is daarvoor bepalend. Er zijn daarin twee mogelijkheden: een TT- of een TN-stelsel.

Als uw elektriciteitsnet een zogenaamd TN-stelsel is, dan hoeft u geen aardlekschakelaar voor de omvormer te plaatsen. De aarding van uw huisinstallatie wordt in een TN-netwerk namelijk aangeboden door uw netbeheerder. Meestal kunt u in uw meterkast eenvoudig achterhalen of uw elektriciteitsnet een TN-stelsel is, vaak aangegeven door een sticker met de tekst "netbeheerder biedt aarde aan". Bij een TT-stelsel wordt de aarding niet door het netbedrijf aangeleverd, maar plaatselijk gerealiseerd door een aardsysteem (aardpen)

Weet u het niet zeker, of kunt u niet vinden om welk stelsel het gaat? Neem contact op met uw netbeheerder, of ga er voor de zekerheid vanuit dat u een TT-stelsel heeft en gebruik in dat geval wel altijd een aardlekbeveiliging.

(Extra) aardlekschakelaar plaatsen is altijd verstandig

Hoewel de meeste moderne omvormers voorzien zijn van een interne aardlekbeveiliging, is het altijd aan te raden om een aanvullende aardlekschakelaar te monteren. Omdat sommige omvormers een foutstroom hoger dan de standaard 30 mA-grens waarbij gebruikelijke aardlekschakelaars de stroomkring onderbreken, is het zinvol om de omvormer achter een aparte type B aardlekschakelaar van ten hoogste 300mA te plaatsen. Bij GroepenkastCompleet vindt u diverse aardlekschakelaars en aardlekautomaten waarmee u voorkomt dat uw zonnestroominstallatie onnodig uitvalt.

Kort samengevat, wel of geen aardlekbeveiliging?

Tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan moet een aardlekschakelaar worden toegepast. In de praktijk zal in de meeste gevallen dus een aardlekschakelaar moeten worden geplaatst. Dit geldt ook voor de klasse van de aardlekschakelaar. Dit moet type B zijn, tenzij er aan een van de volgende voorwaarden is voldaan, dan mag type A worden toegepast.

Geen aardlekschakelaar
Als de groepenkast is aangesloten op een TN stroomstelsel.

Aardlekschakelaar Type A
- De omvormer beschikt intern over een transformator die het DC-circuit van het AC-circuit scheidt. bij bepaalde typen omvormers met hoogfrequente transformatoren is dit niet het geval.
- Tussen de omvormer en de aansluiting op de verdeelinrichting is een scheidingstransformator geplaatst.
- De fabrikant van de omvormer heeft een 6 mA verklaring afgegeven en detecteert ook DC-lekstromen en schakelt daarop uit.
- Volgens een verklaring van de fabrikant van de omvormer is geen type B nodig.

Wij adviseren hierbij de volgende aardlekbeveiling:
  • Aardlekautomaat Type A van 30mA of 300mA
  • Aardlekschakelaar Type A + installatieautomaat (nominaal afschakelvermogen minimaal 6 kA)

Aardlekschakelaar Type B
Als aan geen van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dan moet een type B worden toegepast.

Wij adviseren hierbij de volgende aardlekbeveiliging:
  • Aardlekschakelaar Type B van 30mA of 300mA + installatieautomaat (nominaal afschakelvermogen minimaal 6 kA)

We raden altijd aan om een aardlekschakelaar of aardlekautomaat toe te passen bij zonnestroominstallaties. Een extra schakel in een veilige installatie is altijd wenselijk. Neem bij twijfel of vragen gerust contact met ons op. We helpen u graag een veilige en functionele elektrische installatie te creëren.

 
  GroepenkastCompleet     07-05-2019 12:33     Reacties ( 32 )
Reacties (32)
 Aad -  15-05-2023

Goedendag, in een pv-verdeler zit een wandcontactdoos voor bv. een wasmachine.Mag of kun je deze wcd ook vervangen door een vaste aansluiting voor een vmvk kabel, dus om bv. de garage hierop aan te sluiten. Garage staat op eigen groep. Met vriendelijke groet, Aad

 GroepenkastCompleet -  02-05-2023

Beste Odie, Ontzettend bedankt voor je oplettendheid. Wij bedoelen met een Type B aardlekautomaat een aardlekautomaat met een Type B lekstroom. RCBO staat voor 'Residual Current Breaker with Over-Current'. Zoals de naam al suggereert, beschermt een aardlekautomaat (RCBO) tegen twee soorten fouten (overbelasting en lekstroom) en combineert het in wezen de functionaliteit van een MCB 'Miniature Circuit Breaker' installatieautomaat en een ELCB 'Earth Leakage Circuit Breaker' aardlekschakelaar.

 GroepenkastCompleet -  02-05-2023

Beste Odie, Wij adviseren aardlekautomaten en installatieautomaten met een nominaal afschakelvermogen volgens IEC 60947-2 van minimaal 6 kA toe te pasen.

 Odie -  02-05-2023

Ik lees hier: "Wij adviseren hierbij de volgende aardlekbeveiliging: installatieautomaat (minimaal 6kA)". Welke grootheid hoort bij "6kA"? "Nominaal schakelvermogen"?

 Odie -  30-04-2023

Ik lees "Een Type B aardlekautomaat wordt op de consumenten markt, zoals momenteel bij ons bekend, nog niet aangeboden". Het zou fijn zijn als u hier vermeldt wat welk type u bedoelt: Lekstroomtype of Uitschakelkarakteristiek. De afkortingen LST-B of USK-B zijn wellicht handig. Mensen verwarren een aardlekautomaat vaak met een aardlekschakelaar. Wellicht kunt u in plaats van "aardlekautomaat" de term "RCBO" of "Alamat" gebruiken, tegen de verwarring. Immers, een aardlekschakelaar is ook een automaat (geen handbediende schakelaar).

 PaulK -  07-04-2023

Als je wil uitbreiden met een 2e omvormer (3 fasen). Moet deze dan een eigen aardlek automaat of mag deze op dezelfde als de de eerste omvormer?

 j wijlacker -  10-02-2023

Wilt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak: 06 50208220 Bij voorbaat dank, vriendelijke groeten.

 GroepenkastCompleet -  01-02-2023

Beste Joost, De stroomsterkte (àmpere) voor de aardlekautomaat bepaal je aan de hand van het totale vermogen van de omvormer. Gebruik hiervoor de volgende formule: Aantal ampère X 230V X aantal fasen = Maximale belasting in Watt. Bij een 3 fase aardlekautomaat van 16 ampère komt dit dus neer op: 16A X 230V X 3 = 11.040 Watt.

 Joost B. -  28-01-2023

Ik wil een 3 fase aardlekautomaat plaatsen tussen mijn omvormer en hoofdschakelaar. Maakt het uit hoeveel ampere deze aardlekautomaat is 16, 20 of 25 ampere. Ik heb nu gekozen voor een 3 fase aarlekautomaat van 25 ampere, 300mA lekstroom type B. Is dit correct?

 GroepenkastCompleet -  20-10-2022

Beste Edwin, Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, voldoet de PV-Verdeler aan de voorschriften en kan een veilige installatie gegarandeerd worden: (punt 1) Een directe groep van de meterkast naar de plaats waar de PV Verdeler komt, zonder aftakkingen (dit kan bijv. de wasmachine aansluiting zijn). (punt 2) Indien voldaan wordt aan punt 1, moet de draaddoorsnede van de bestaande groep minimaal 2,5 mm2 bedragen en de draad moet lang genoeg zijn. (punt 3) De PV-Omvormer is beveiligd met 16A. Het maximale vermogen van de PV-Omvormer wat op een PV verdeler kan worden aangesloten is 3500W.

 GroepenkastCompleet -  20-10-2022

Beste Chèra, In Nederland mogen in woningen alleen 1P+N eindbeveiligingen (zoals een installatieautomaat; aardlekautomaat) worden toegepast. De nul moet gelijktijdig met de fase worden afgeschakeld.

 GroepenkastCompleet -  20-10-2022

Beste Hans, Sluit bij voorkeur de hoofdvoeding aan op de onderzijde van de aardlekautomaat. De voeding naar de PV-omvormer sluit je aan op de bovenzijde van de aardlekautomaat. Een type B aardlekschakelaar kan zowel via de bovenzijde als de onderzijde worden aangesloten op de hoofdvoeding.

 Hans -  20-10-2022

Beste medewerker Groepenkast compleet. Vraag is hoe sluit ik een B automaat aan op een PV installatie. Moet de voeding van uit de PV aan de onderzijde (zoals je een automaat standaard aansluit) of nag deze ook op de afgaande zijde worden aangesloten. Ik begreep dat een B automaat richtingsgevoelig is. Bij voorbaat dank voor uw reactie

 Chèra -  30-05-2022

Geachte, het is duidelijk dat er een (er is een 1fase groepenkast) B16 0,300ma aardlekautomaat geplaats zal worden, echter mijn vraag is; Mag het een 1P+N zijn of moet het een 2P zijn??

 George -  04-05-2022

Helder beschreven, heel goed.

 Mulder -  13-04-2022

mogen er andere gebruikers (bv wasmachine) op de aardlekautomaat zitten waar de schakelautomaat van PV installatie op aangesloten zit ?

 Edwin -  29-03-2022

Hallo In uw tekst staat dat een kleine zonnestroominstallatie aangesloten kan worden via een PV-verdeler. maar wanneer is een zonnestroominstallatie een KLEINE zonnestroominstallatie? Hoeveel Ampere of Wp mogen de panelen leveren?

 Jan -  16-02-2022

Ik heb een vraag. Ik wil een aardlekschakelaar tussen de omvormer en de zonnepanelen zetten. Ik heb een omvormer van het type Solar Inventer 10.000 . De hoofdzekering in de meterkastaansluiting is 3x 25. Zekeringsgroep van zonnepanelen is 3x16 amp. Vermogen van omvormer is 3 x 3680 W. Installatievermogen is 11040 W. Mijn vraag is welke type aardlekschakelaar en welk merk kan ik hiervoor het beste gebruiken.

 tonnie -  04-01-2022

Ik heb even een vraag als je zo'n uitbreidingskastje gaat plaatsen op een bestaande wasmachine of droger aansluiting dan ga je twee aardleken achter elkaar plaatsen want de was/dr staat toch ook al achter een aardlekschakelaar?

 GroepenkastCompleet -  13-09-2021

Geachte heer Henk, Een Type B aardlekautomaat wordt op de consumenten markt, zoals momenteel bij ons bekend, nog niet aangeboden. Ik adviseer u om de PV installatie aan te sluiten op een installatieautomaat met een kortsluitvastheid van minimaal 6kA welke aangesloten wordt achter een type B aardlekschakelaar. Als in uw meterruimte een lokale aarding aanwezig is (aardpen), en de aardverspreidingsweerstand hiervan is kleiner dan 166 ohm, dan voldoet een 300mA aardlekschakelaar.

 Henk -  11-09-2021

Ik wil mijn meterkast voorbereiden voor een PV installatie. HIerbij zal ik een type B aardlek gebruiken. In mijn groepenkast zitten alle aardlekschakelaars beneden, en zitten de installatieautomaten voor de groepen een rij hoger. Omdat de PV installatie geen verbruiker is maar een bron, wil ik deze ook beneden plaatsen, en het liefst gebruik ik een aardlekautomaat die dus zowel op lekstroom als op een te hoge stroom reageert. Vraag 1: mag dat? Vraag 2: Welke lekstroom moet ik kiezen: 30 mA of 300 mA.

 GroepenkastCompleet -  31-08-2021

Geachte heer Veldkamp, Ik adviseer u, indien uw huisinstallatie niet is aangesloten op een TN-stelsel (type elektriciteitsnet) de installatieautomaat te beveiligen achter een type A aardlekschakelaar (de omvormer heeft een 6 mA verklaring) of voor alle andere situaties een type B aardlekschakelaar.

 Marco Veldkamp -  20-07-2021

Ik heb recent een installatie gekocht bij een gerenomeerde firma en die vertelde me dat volgens de nieuwe NEN 1010 er geen aardlekautomaat meer hoeft te worden geplaatst. Klopt dat? Ik heb een 3F omvormer en een 3F/N 16Amp B automaat meegeleverd gekregen.

 broeders johan -  01-01-2021

elke dag slaat de aardlekschakelaar uit na het aanzetten van de zonnepanelen ze hebben n half jaar geleden de schoorsteen schoongestraald zou dat een reden kunnen zijn door beschading aande zonnepanelen

 Ben -  07-11-2020

U gebruikt de termen "voor de omvormer" en "achter de omvormer" Kunt u dat verduidelijken met een tekening?

 GroepenkastCompleet -  02-07-2020

Geachte mevrouw Versluis, Mijn advies is om de aardlekschakelaar op de wal en de aardlekschakelaar in uw woonboot waarachter de omvormer van de PV-installatie is aangesloten te vervangen door type B aardlekschakelaars. Een type B aardlekschakelaar wordt hoofdzakelijk gebruikt bij PV-installaties en in laadpalen van elektrische auto's. Een type B aardlekschakelaar is een type A aardlekschakelaar maar dan met extra meetcircuit zodat deze ook gelijkstromen aan kan. Een type A kan gewoon worden vervangen voor een type B.

 Liesbeth Versluis -  01-07-2020

De aardlekschakelaar( 30 MA )op de wal ( we wonen op een woonboot) vliegt eruit als er een miezerig regentje start tijdens een zonnige dag. (Een keiharde regenbui kunnen we hebben dan blijft alles functioneren .) Gevolg alle electra op de boot valt uit Dit is sinds we zonnepanelen hebben . De zonnepanelen leveren 4000 watt. De groepenkast op de boot is ook voorzien van 30 MA. De installateur van de zonnepanelen is via trial and error ( sinds 2019 ) een oplossing aan het zoeken. Heeft u de gouden tip?

 Freek -  08-08-2019

Als ik een extra zekering wil.plaatsen en zet de hoofdschakelaar uit, hoe zit dat dan met mijn zonnepanelen? Leveren deze dan nog stroom en staat de boel nog op spanning, of is dan alles van de spanning af?

 GroepenkastCompleet -  20-06-2019

Geachte heer Clausse, Zonnepanelen kunnen inderdaad alleen goed functioneren en/of worden aangesloten met een groepenkast. Immers in de groepenkast is een separate eindgroep vereist voor de aansluitleiding naar de omvormer. Ook het terugleveren van de opgewekte energie wordt in de groepenkast gecompenseerd met de op dat moment afgenomen energie. Als er op bepaalde momenten meer energie wordt opgewekt dan er in de woning wordt verbruikt, dan wordt deze energie teruggegeven aan het energienet. Hiervoor heeft uw netbeheerder, in de meeste gevallen, een kWh-meter geplaatst met een dubbel telwerk voor teruglevering.

 Jan Clause -  19-06-2019

Ik dacht altijd dat mijn zonnepanelen alleen goed kunnen functioneren met een groepenkast. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn. De zonnepanelen functioneren prima. De groepenkast is wel nodig voor andere dingen.

 GroepenkastCompleet -  26-05-2019

Beste Piet, Het correct functioneren van uw zonnepanelen heeft niets te maken met uw groepenkast. Ik adviseer u om hiervoor contact op te nemen met de leverancier van uw zonnepanelen + omvormer. Als dit een gecertificeerd PV-installatiebedrijf is, dan kunnen zij middels een meting uw PV-installatie met de hiervoor juiste meetinstrumenten eenvoudig voor u doormeten. Wij verkopen alleen groepenkasten (gefabriceerd door de originele fabrikant) van de bekende A-merken (ABB, Hager, Eaton, enz.) Wat dat betreft bent u hiervoor altijd bij ons aan het juiste adres. Met vriendelijke groet, Bart Versteeg, GroepenkastCompleet

 Jan Piet -  25-05-2019

Ik had niet lang terug zonnepannelen gekocht, maar die functioneer niet zoals het wezen moet. Ik denk dat het ligt aan de groepenkast Wie weet waar ik de beste groepenkasten kan aanschaffen voor mijn zonnepannelen? Alvast bedankt!